Klädarbetare blockerade väg

Protester i den bangladeshiska klädsektorn blossade återigen upp i förra veckan. Arbetare från fabriken Mohammadia Fashion 2 000 Limited i Savar lade ned arbetet och krävde att få ut sina innestående löner, inklusive övertidsersättning. Efter att ha utsatts för vad klädarbetarna kallade ”trakasserier av inhyrda våldsverkare” flyttades protesterna ut på de närliggande gatorna i Savar. Barrikader restes på intercitymotorvägen Dhaka–Singair och trafiken hindrades under flera timmar. Polis och de halvmilitära styrkorna Rapid Action Battalion sköt tårgas och plastklädda stålkulor och genomförde batongchocker för att skingra demonstranterna. Den bangladeshiska nättidningen The Independent rapporterade att ett femtiotal personer – varav tre poliser – skadades vid sammanstötningarna.

Samtidigt sattes fabriken i eld och stora delar brann ned. Polisen i Savar anklagade klädarbetarna för branden, som dock hävdade att den anlagts av företagets ”inhyrda våldsverkare” för att misskreditera demonstranterna. Brandmyndigheterna har ännu inte uttalat sig om brandens orsaker.