Arbetslösa utnyttjas på djurgård

Fotbollsföreningen Lärje-Angereds IF får kommunala bidrag för att anställa personal till en djurpark i Eriksbo i Göteborg, men använder åtgärdsplacerade arbetslösa i stället. Arbetsförhållandena beskrivs som ”rena cirkusen”.

– Det är alltid strul. Det dröjde två månader innan jag fick ut mitt anställningsavtal, min lön har varit försenad, jag fick bråka i tre månader för att få arbetskläder. Den chef som ska vara ansvarig är där kanske fem minuter om dagen. Det är rena cirkusen, säger Linn Skog-Kristenssen.
Lärje-Angereds IF får 860000 kronor årligen i kommunalt föreningsstöd för driften av Djurhuset, en djurpark modell ”4H-gård”, och den anslutande fritidsgården i Eriksboparken.
Av deras ansökan framgår att den summan är beräknad utifrån att föreningen ska anställa 2,5 personer på heltid plus föreningsledare. Men Linn Skog-Kristenssen och hennes tre arbetskamrater är samtliga åtgärdsplacerade arbetslösa.
Hon kom till Djurhuset på praktik och fick sedan en så kallad utvecklingsanställning, vilket innebär att lönen till 80 procent betalas av arbetsförmedlingen – kostnaderna för Lärje-Angereds IF blir alltså bara en femtedel av vad de skulle vara med vanliga anställningar.

Den som placeras på en åtgärd kan inte tacka nej, då förlorar man a-kassa, socialbidrag eller ersättning från Försäkringskassan. Praktik och många sorters stödanställningar, däribland ”utvecklingsanställning”, innebär å andra sidan att arbetsgivaren är skyldig att ge handledning.
– Jag har aldrig fått vare sig handledning eller introduktion – ”här är Djurhuset, jag vet ingenting”, sade den person som tog emot mig första gången, berättar Linn Skog-Kristenssen.
För Oscar Pettersson, en annan av de åtgärdsplacerade på djurparken, får Lärje-Angereds IF ett särskilt bidrag för ”personligt biträde”, alltså extra handledning.
– Jag har aldrig sett spår av någon handledare, säger han.
Även för Oscar Pettersson har det blivit en hel del ”strul”.
– Nu senast har jag inte fått ut min sjuklön. De vill kvitta min OB mot att schemalägga mig på mindre än heltid, vilket bryter mot kollektivavtalet. Det tog en evighet att få se avtalet, säger han.
Förutom lön och anställningsförhållanden tycker bägge att arbetsmiljön tidvis påmint om något av en ”svinstia”.
Oscar Petterssons arbetsförmedlare heter Leif Ståhl, som uppges ha placerat alla åtgärdsanställda på Eriksboparken och Djurhuset utom Linn Skog-Kristenssen.
– Men min placering godkändes först efter att min arbetsförmedlare konsulterat Leif Ståhl, säger hon.
Leif Ståhl är också politiker, ordförande för vänsterpartiet i Angered, och ordförande för Lärjedalens Delegation för föreningsstöd som yttrat sig över föreningens ansökan, samt ledamot i stadsdelsnämnden som fattat det slutliga beslutet.
Han har även tidigare suttit som sekreterare i Lärje-Angereds IF, tillsammans med medlemmar av den nuvarande styrelsen.
– Det var Leif Ståhl som uppmanade föreningen att ansöka om att sköta Djurhuset. Syftet var att göra det så billigt som möjligt och slussa över pengarna till fotbollen. Det finns inte en chans att det kostar dem 860000 kronor, uppger en person med insyn i verksamheten, som inte vill gå ut med sitt namn.

Leif Ståhl säger till Arbetaren att han har anvisat en person till Eriksboparken.
– Inget har framkommit om att den placeringen inte skulle varit lämplig. Jag är inte längre medlem i Lärje-Angereds IF och tycker inte att jag är jävig – jag har varit i med i många föreningar. Jag har ändå släppt ärendet till en annan arbetsförmedlare nu eftersom jag tyckte det blev en konflikt mellan roller.
Arbetaren har begärt ut avidentifierade uppgifter om hur många personer som Arbetsförmedlingen har placerat på Eriksboparken och vem som har fattat besluten, men uppgifterna är sekretessbelagda – av hänsyn till arbetsgivaren.

Oskar Petterssons och Linn Skog-Kristenssens fack, Utbildningssyndikatet inom Göteborgs LS av SAC, har nu tagit ut dem i strejk och stämt Lärje-Angereds IF för förhandlingsvägran.
– Jag tänker inte bemöta anklagelser från de här konstiga människorna, utbildningssyndikalisterna eller vad de heter. Det får väl domstolen avgöra nu vem som har rätt, säger Roy Eliasson, kassör i Lärje-Angereds IF.
Ni har fått föreningsstöd för att ha 2,5 anställda, men lönerna betalas till största delen av arbetsförmedlingen. Vart har pengarna gått?
– De har använts till det de är avsedda för, det är allt jag har att säga, svarar han.