Debatt

Motorvägar – ett rättviseproblem

Förbifart Stockholm – den planerade motorvägen utanför Stockholm – är otidsenlig, klimatförstörande, orättvis och leder till usel stadsutveckling. Det menar Ann Margarethe Livh, oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Förbifart Stockholm är det största och i särklass dyraste vägprojekt som någonsin planerats i Stockholm. Vem kunde tro att Stockholm år 2008, många år efter att klimathotet har blivit känt, fortfarande skulle planera för mångmiljardrullningar på utökad vägtrafik?

Trafiken är den enda samhällssektor där koldioxidutsläppen ökar och det krävs krafttag för att vända den trenden. Vägtransporterna är den största klimatboven. På många ställen i landet kommer det att vara svårt att parkera bilen för gott, men Stockholm har alla förutsättningar för att ställa om till klimatsmarta transporter.

Därför är det huvudlöst att det är i Stockholm som vi har de största satsningarna på ökad vägtrafik. Det borde vara tvärt om.

Förbifart Stockholm beräknas leda till ytterligare 140000 ton årliga koldioxidutsläpp från Stockholmstrafiken och står i rak motsättning till klimatmålen. Sveriges krav på utsläppsminskningar saknar trovärdighet om de inte kan följas upp i faktisk genomförd politik.

Det är viktigt att förstå att Förbifart Stockholm inte är en ”förbifart”.

En mycket liten del av befintliga trafikanter skulle tjäna på att åka förbi Stockholm den föreslagna sträckan. I stället kommer Förbifart Stockholm att leda till helt ny vägtrafik som inte finns i dag.

Det är en exploateringsled som öppnar upp för etableringar i områden som är svåra att försörja med kollektivtrafik. Därmed låses Stockholm fast i ett bilberoende. Det är en utveckling som vi inte vill ha.

Nya motorvägar leder till en utglesad bebyggelse med långa avstånd. Ju större avstånd – desto fler och längre resor. Ju glesare bebyggelse – desto svårare är det att dra fungerande kollektivtrafik.

Detta är inte bara ett klimat- och energiproblem utan även ett rättviseproblem.

Kvinnor, unga, äldre, fattiga och andra grupper som saknar möjlighet att köra bil är i praktiken utestängda från stora delar av stadens utbud och arbetsmarknad. Ännu fler satsningar på vägtrafik missgynnar dessa grupper ytterligare.

Vägtrafiken ökar i dag i alla Sveriges storstadsområden, trots att det är storstäderna som har förutsättningar för klimatomställning. Det gäller både person- och godtransporter. Prognoserna målar upp en dyster bild där vägtrafiken i Stockholm nästan har fördubblats tills år 2020. Med ökad trängsel och längre köer kommer ännu mer av stockholmarnas tid att gå till att bara transportera sig. Första steget i att vända denna utveckling måste vara att skrota satsningarna på ökad vägtrafik, i synnerhet Förbifart Stockholm.

Ett klimatsmart och rättvist Stockholm behöver investeringar i kollektivtrafik, cykel och gång. Inte minst för att möta framtidens efterfrågan på kollektivtrafik, som när som helst kan skjuta i höjden med ett darrigt bensinpris.

Vägtrafiksatsningar som Förbifart Stockholm är otidsenliga, klimatförstörande och leder till en usel stadsutveckling.

Det är hög tid att förpassa planerna på Förbifart Stockholm dit de hör hemma: i papperskorgen.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984