Kvinnliga sotare bildar nätverk

Av Sveriges 1500 sotare är runt 25 kvinnor. De bildar nu ett nätverk, med uppgift att stärka dem i deras yrkesroll, förbättra arbetssituationen och få fler kvinnor att satsa på yrket, rapporterar Kommunalarbetaren.

Det svenska nätverket blir nu en undergrupp till föreningen Kvinnors Byggforum som är en riksomfattande förening för kvinnor med intresse för plan- bygg- och förvaltningsfrågor.