Utrikes

Radikal klimatpolitik på väg i Storbritannien

Lagar som binder kommande regeringar att minska utsläppen. Femårsplaner för hur mycket koldioxid som ska bort. Ett nytt superdepartement som ska driva alla andra att uppnå målen, drastiskt minskning av världens utsläpp och utjämning mellan länder. Det var några av inslagen när Storbritanniens nya klimatpolitik presenterades på måndagen.

Storbritannien tog på måndagen nya steg mot en radikal klimatpolitik, mätt med västvärldens nuvarande mått. Det var en uppdaterad version av den kommande Klimatförändringslagen som presenterades. Från och med nästa månad kommer Storbritannien som första nation i världen att ha obligatoriska utsläppsminskningar inskrivna i lag. Landets regeringar blir juridiskt skyldiga att se till att utsläppen reduceras med minst 60 procent till år 2050, jämfört med nivåerna från år 1990. Den brittiska klimatrörelsen har krävt att målet i stället ska vara 80 procent, men på måndagen kunde den åtminstone inkassera en delseger: flygindustrin och fartygstransporterna kommer att täckas av lagen. I det tidigare förslaget hade de lämnats i fred, till stor indignation hos rörelsen.

– Vi måste eskalera kampen mot klimatförändringarna och vi måste göra det snabbt. Vår lag är en banbrytande modell för hur Storbritannien ska överföras till en ekonomi med små koldioxidutsläpp, sade miljöminister Hilary Benn i ett tal på måndagen.

Men mest sensationellt i det uppdaterade lagförslaget är kanske att den brittiska regeringen uppmanas driva den radikala modell för globala utsläppsminskningar som på svenska går under namnet ”Minskning och utjämning”. Den innebär, i korta drag, att världens totala utsläppsmängd reduceras kraftigt, men att de fattigaste länderna tillåts öka sina utsläpp. Slutmålet för Minskning och utjämning är därmed en värld med mycket liten förbränning av fossila bränslen, men där alla länder ligger på samma nivå per capita – en värld motsatt den vi idag befolkar. I landet Sverige är tidningen Arbetaren den enda aktör som har ställt sig bakom idén, men tack vare pågående diskussioner i såväl Tyskland som Storbritannien är nu chansen stor att Minskning och utjämning pressas upp på dagordningen vid det internationella klimatmötet i Bali i december.

I Storbritannien har landets ”ledarskap” i den globala klimatpolitiken blivit något av en patriotisk hederssak. Hilary Benn förklarade att de relativt långtgående mål som Storbritannien ålägger sig självt också gör det möjligt för landet att driva de internationella förhandlingarna framåt, rapporterar The Guardian. På nationell nivå planeras en undanröjning av omkring 30 procent av utsläppen redan till år 2020, och den brittiska ekonomin ska inramas av femåriga koldioxidbudgetar som försäkrar att reduktionerna äger rum, under överinseende av en särskild kommitté.

Hittills har dock Storbritannien misslyckats med att nå sina ambitiösa klimatmål, vilket väckt skarp kritik från både klimatrörelsen och engagerade parlamentsledamöter. För att garantera att målen nås presenterade parlamentets miljökommitté på måndagen ett förslag för omorganisering av statsapparaten: en klimatminister bör få ansvar för ett särskilt ”superdepartement”, som sedan ska styra alla andra departement mot de bindande utsläppsminskningarna.

Storbritannien är, som Arbetaren tidigare skildrat, det enda land i världen där klimatfrågan blivit föremål för en gräsrotsrörelse som kombinerar direkt aktion, mediaarbete och folkligt stöd. Den brittiska regeringen drivs ständigt framåt av krafter utanför parlamentet, och som ett exempel på läget i klimatdebatten skrev på tisdagen The Guardians ekonomiredaktör Larry Elliott:

– Sannerligen, regeringens attityd till klimatförändringarna kan jämföras med Chamberlain-regeringens i slutet av 1930-talet. Regeringen har ett val, ett mycket skarpt val. Den bör vara medveten om att kompromisser med klimatförändringar är lika orimliga på sikt som i München 1938, skrev Larry Elliott.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984