Inrikes

Skarp kritik mot privatiseringar

Samtidigt som allt fler kommuner konkurrensutsätter verksamhet riktas skarp kritik bland annat mot att detta leder till minskad kontroll och sämre service.

De politiker som driver på för privatiseringar och konkurrensutsättning hävdar bland annat att det sker för att uppnå en ökad valfrihet och högre kvalité på kommunal service.
Moderaten Jan Holmberg anser att frågan, som var en vattendelare mellan blocken i början av 1990-talet, har förlorat i ideologisk laddning sedan socialdemokratin blivit allt mer välvilligt inställd till att låta upphandla kommunal verksamhet.

Men kritikerna hävdar att både kvalitet och insyn riskerar att försämras.
– Det är fortfarande skattepengar som finansierar verksamheten, men möjligheten till kontroll och insyn minskar, säger Alice Åström, riksdagsledamot och vänsterpartiets förste vice ordförande.
Hon påpekar dessutom att det finns en risk att upphandlingar kammas hem av de företag som lägger lägst anbud, vilket enligt henne underminerar verksamheternas kvalitet.

Uppropet Nätverk för en gemensam välfärd som bildades för tre år sedan, instämmer i kritiken. Gunilla Andersson är en av initiativtagarna:
− Vi ifrågasätter den kommunala privatiseringspolitiken. Vi anser att upphandlingar leder till en dumpning, eftersom de flesta kommuner väljer de företag som lägger lägst anbud. Och då handlar det om att konkurrera med sämre kvalitet. För att det ska bli ett billigt anbud, som är intressant för dem som köper tjänster för kommunernas räkning, så kör man verksamheten med mindre personal, vilket innebär tuffare arbetsvillkor. Det resulterar i sin tur i att kvaliteten minskar, säger hon.
Nätverket kritiserar dessutom principen att skattepengarna går till vinstutdelning i privata företag.

Fackförbundet Kommunal har inga principiella invändningar mot att vissa delar av kommunal verksamhet läggs ut, men kritiserar att det sker i så stor skala.
− Vi ser det som en principsak att majoriteten av välfärdstjänsterna ska drivas av det offentliga, säger Sigmund Wivesson, utredare vid Kommunal.
Han pekar på vikten av att värna offentlighetsprincipen och meddelarfriheten i samband med privatisering av en kommunal service. Och han tycker att upphandlingar kan göra det svårare att hävda de principerna.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984