Inrikes

Kommunal privatiseringsboom

Tre av fyra borgerliga kommuner planerar att konkurrensutsätta kommunal verksamhet, av ideologiska skäl. Skolor, hemtjänst, barn- och äldreomsorg hör till sådant som ska ut på marknaden. Det visar Arbetarens granskning av 20 slumpmässigt utvalda kommuner med borgerligt styre.

Femton av de tjugo kommuner som Arbetaren granskat har mer eller mindre långt framskridna planer på att under mandatperioden konkurrensutsätta vissa delar av sin kommunala service. Det handlar bland annat om kommunala skolor, hemtjänst, barn- och äldreomsorg.
Upplands Väsby är en av landets 64 kommuner som i det senaste valet gick från socialdemokratiskt till borgerligt styre. Kommunstyrelsens nye ordförande Jan Holmberg (m) beskriver förändringarna i termer av ”kulturrevolution”.
– Vi har släppt in privata aktörer inom hemtjänsten, där vi har infört kundval. Det innebär att den som blir beviljad hemtjänst får välja mellan olika aktörer. Det har skett genom en upphandling och kommer att gälla från och med första september i år, säger Jan Holmberg.
Samma datum gäller för äldreomsorgen där det så kallade kundvalet också införs.
För- och grundskolor är en annan kommunal kärnverksamhet där andra alternativ än kommunala ska se dagens ljus.
– Angående barnomsorgen så kommer vi att överlåta sju förskolor i centrala Väsby och fyra förskolor i västra Väsby. Där blir det också fler entreprenörer, helt enkelt. I det här fallet har verksamheten knoppats av, säger Jan Holmberg och aviserar därtill att fyra grundskolor har begärt att få ta över verksamheten, vilket kan bli verklighet 2008.
Maj Thunberg är förskollärare vid en av de förskolor i centrala Väsby som i höst kommer att privatiseras. Hon varnar för att mångfalden kan försvinna eftersom förskolorna i denna stadsdel kommer att tas över av en och samma entreprenör. Själv kommer hon att byta arbetsplats för att fortsätta jobba inom kommunen.
– Det måste finnas några kommunala förskolor kvar så att föräldrarna kan välja. När i stort sett allt blir privat, vad har de för val? Det blir bara en kommunal förskola kvar i centrala Väsby och det kallar jag inte för valfrihet, säger hon.

I Nyköping har beslut om att öka konkurrensutsättningen i den kommunala verksamheten redan fattats. Dessutom har kommunen påbörjat utförsäljningen av sina fastigheter.
– När det gäller äldreomsorgen har vi planer på att inrätta det så att vi har en konkurrensutsättning, eller valfrihet som vi kallar det. Men hur det ska gå till har ännu inte bestämts, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Carle (m).

I en genomgång gjord i juni avslöjade Svenska Dagbladet att Stockholms stadsdelar planerade att låta det mesta av kommunal verksamhet drivas i privat regi. De tilltänkta områdena täckte såväl äldreboenden som förskolor, socialpsykiatriska stödbostäder och fritidsgårdar.
Stockholm styrs sedan september förra året av allianspartierna, men betraktades redan före maktskiftet som en föregångsstad när det gäller att lägga kommunal service på entreprenad.

Förespråkarna för ökad konkurrensutsättning hävdar bland annat att det leder till ökad mångfald och valfrihet. Men kritikerna menar att det framför allt handlar om att minska de kommunala utgifterna och bäddar för sämre kvalitét (se sidoartikel).
Det är ideologiska skäl som driver de många borgerliga kommunerna att konkurrensutsätta kommunal verksamhet. Enligt gällande lagstiftning måste endast verksamhet som omsätter mer är 1,8 miljoner kronor handlas upp.

De av Arbetaren granskade kommunerna som kommer att konkurrensutsätta kommunal service är: Halmstad, Härnösand, Jönköping, Kristianstad, Lund, Nyköping, Örebro, Kungälv, Sundbyberg, Haninge, Järfälla, Kävlinge, Huddinge, Trelleborg och Upplands Väsby.
De granskade kommuner som inte planerar några nya upphandlingar är: Uppsala, Sorsele, Gislaved, Lindesberg och Eksjö.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984