Debatt

Nolltaxa – för miljö och rättvisa

Landstinget i Stockholm flaggar på nytt för nolltolerans mot plankningen. Det är inte första gången. En nolltoleranssatsning mot dem som inte har råd med SL-biljetten följer numera per automatik en höjning av biljettpriset, menar Ulf Slotte från Planka.nu i ett debattinlägg för införandet av nolltaxa.

Att plankningen ökar när biljetterna blir dyrare är inte bara enkel matematik – ytterligare en grupp kollektivtrafikresenärer har helt enkelt inte längre råd att betala – utan erfarenheterna visar också på det faktumet.
Den enskilt största höjningen av kollektivtrafikavgifterna i Stockholm som genomfördes av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 2004 fick konsekvensen att plankningen steg till närmare 10 procent (enligt dåvarande SL-ordföranden Anna Berger-Kettner). Nu är det den nya borgerliga majoriteten i Stockholms landsting som följer upp vänsterblockets politik: höjda priser och hårdare tag mot den ekonomisk svagaste gruppen kollektivtrafikresenärer.

Situationen i SL-trafiken är på sätt och vis redan absurd. SL hävdar att plankningen ”kostar” landstinget 200 miljoner. Dock har man från landstingets och SL:s sida gång på gång misslyckats med att motivera bakgrunden till siffran, och SL:s förre vice ordförande Gertrud Brorsson hävdar till och med att dessa miljoner är ett fantasifoster i propagandasyfte. Notera dessutom att man kallar uteblivna biljettintäkter för en kostnad! Detta ska ställas mot att SL årligen satsar över 600 miljoner kronor på ”intäktsåtgärder”, det vill säga system för att hindra kollektivtrafikanter att resa utan biljett. Samtidigt har SL infört kvoter för kontrollanterna att bötfälla ett visst antal trafikanter per dag, något som fått konsekvenser både för trafikanter med biljett som blir bötfällda, samt ökat våld mellan kontrollanter och trafikanter.
Den nya given är inte bara tätare kontroller och högre tilläggsavgifter. Landstinget vill också kriminalisera den ekonomisk svagaste gruppen kollektivtrafikresenärer genom att polisanmäla enskilda plankare.
Trots svidande kritik från oppositionen så är borgarnas förslag i mångt och mycket en fortsättning på den av socialdemokraterna inslagna politiken. En erfaren plankare skräms knappast av hot om effektivare spärrar och biljettautomater. Däremot är det sannolikt att nolltoleransen, som ofta ställer hårdare krav på kontrollanterna, leder till ett eskalerande av våldet i kollektivtrafiken.
Det är höga avgifter, inte låga tilläggsavgifter, som är anledningen till att trafikanterna plankar. En höjning av tilläggsavgiften leder endast till en upptrappad konflikt mellan trafikanter som inte har råd att betala och kontrollanter som hetsas att skriva ut allt fler böter. Det är en situation som inte gynnar någon. Dessutom är risken stor att du som faktiskt köpt, eller haft ambitionen att betala, drabbas i landstingets hets att alla ska ha en giltig biljett.
Med klimatförändringar och allt större trafikproblem i Stockholm i åtanke borde ökat kollektivtrafikresande ligga i varje landstingspolitikers intresse. Segregationen är dessutom utbredd i Stockholm med ytterområden, där låginkomsttagarna i första hand bor, som är planerade utifrån möjligheten att resa kollektivt till stan. Högre avgifter bidrar till ökad segregering och låser många i sina förorter om man inte väljer att planka. Högre avgifter gynnar bilismen och ökar segregationen på bekostnad av miljön. Vi tycker inte det är en lyckad ekvation. Skulle man i stället bekosta kollektivtrafiken genom offentliga medel skapar vi en kollektivtrafik som inte bara är rättvisare, den skulle också minska bilismen och gynna miljön.

Nolltoleransen kan aldrig konkurrera med nolltaxan på längre sikt. Hårdare åtgärder och allt större kostnader kommer att bli en svidande affär för Stockholms landsting och SL. Redan i dag är utgifterna tre gånger högre än de intäkter man hoppas få in. Att landstinget dessutom flaggar för en miljöovänlig politik som kostar ännu mer pengar och drabbar låginkomsttagare är direkt upprörande.
I Göteborg sänker man priserna med bakgrund att landstingets ekonomi är god. San Francisco och Oslo utreder nolltaxa. I Berlin och Wien har man stationer utan spärrar. Flera svenska kommuner, som Ockelbo och Åtvidaberg bekostar det kollektiva resandet via skatten. Stockholm stretar emot med argumentet att kollektivtrafiken är för billig. Det är inte sant. Så länge plånboken gapar tom hos en del av befolkningen när det kommer till resan från hemmet till jobbet, vännerna eller nöjena är kollektivtrafiken dyr och orättvis.
Ditt dyrare SL-kort bekostar landstingets kommande skattesänkningar som i första hand gynnar rika! Inför nolltaxa nu! För en rättvis och miljövänlig kollektivtrafik!

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984