Debatt

Kränkande anklagelseakt

I förra numret av Arbetaren tar SAC:s ombudsman Lennart Markebo ton och anklagar, bland annat mitt eget LS, för att ha medverkat till att lägga fram motioner till kongressen som jämförs med den auktoritära socialismen. Jag, som basfackligt aktiv i sektion och syndikat i Malmö LS, har alltid haft betraktelsen att den auktoritära socialismen haft […]

I förra numret av Arbetaren tar SAC:s ombudsman Lennart Markebo ton och anklagar, bland annat mitt eget LS, för att ha medverkat till att lägga fram motioner till kongressen som jämförs med den auktoritära socialismen. Jag, som basfackligt aktiv i sektion och syndikat i Malmö LS, har alltid haft betraktelsen att den auktoritära socialismen haft sitt ursprung i tanken om att arbetarnas fackföreningar skulle toppstyras genom partier och verkställande ombudsmän.

Mitt arbete som fackligt aktiv har främst varit i Malmö Social- och vårdsyndikat och i min aktiva sektion på min arbetsplats. Genom detta har jag varit delaktig i det som Markebo nämner som den fackliga reorganiseringen och har därmed haft erfarenhet av en mängd konflikter som också omnämns i tidigare artiklar av Arbetaren. Stor del av den fackliga reorganiseringen har handlat om kampmetoder, som Lennart framhåller i sin debattartikel, men framför allt har den handlat mycket om självverksamhet. Detta nämns överhuvudtaget inte i ombudsmannens uttalande om den fackliga reorganiseringen och i synnerhet är det enerverande att Lennart Markebo försöker ta åt sig ”äran” av den verksamhet som bedrivits av oss som ideellt arbetar med att organisera den basfackliga verksamheten på syndikat och sektionsnivå. Bisarrt nog anser ombudsmannen vidare att vi som arbetar ideellt i den basfackliga verksamheten är en ”krets” i SAC som försöker ta ”makten” över organisationen. Jag kan inte annat än att betrakta denna kränkning som ett sista desperat försök att rädda sin egen anställning som ombudsman.

Den fackliga reorganiseringen har handlat mycket om att organisera självverksamma och stridbara sektioner på arbetsplatserna. I detta har det ingått att sköta all verksamhet själva utan inblandning av ombudsmän som Lennart Markebo. Fler Lokala samorganisationer har arbetat efter detta recept vilket automatiskt lett till att ombudsmännen i centralorganisationen förlorat sina arbeten.

Markebo hävdar att Malmö LS har lagt en ”odemokratisk” motion till kongressen om att förkorta SAC:s principförklaring. Men tanken bakom just den här motionen är att göra principförklaringen mer inkluderande för vanliga arbetare genom att bespara nya medlemmar långa sidor med uttalanden om vad de ska tycka och tänka för att överhuvudtaget få bli medlemmar. En grundläggande förutsättning för detta är givetvis att SAC i den praktiska verkligheten faktiskt är en fackförening som i sina beslutsstrukturer förvaltar det som kan kallas den frihetliga socialismen. Men detta regleras knappast i principförklaringen utan i organisationens stadgar.

Inför kongressen vill jag uppmana alla medlemmar, och deras ombud på kongressen:

• Att vara uppmärksamma på hur tongivande ombudsmän i centralorganisationen tolkar de lokala samorganisationernas framlagda motioner till kongressen.

• Att noga överväga vilka strukturella förändringar som krävs för att öppna upp och demokratisera centralorganisationen och öppna upp för en insyn av medlemmarnas gemensamma ekonomiska resurser.

• Att fortsätta att arbeta för en facklig reorganisering genom ökad radikal självverksamhet på arbetsplatserna.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga