Inrikes

Nya vägar ger ökade utsläpp

– Alliansens plan för Stockholmstrafiken gör storstaden till ett större miljöproblem än vad den skulle behöva vara. Att bygga Förbifart Stockholm ökar länets trafik med 5 procent, det är lika mycket som den samlade trafiken i innerstaden, säger Magnus Nilsson, trafikansvarig på Svenska Naturskyddsföreningen. När trängselavgifterna finansierar motorvägar förlorar de funktionen att minska utsläppen och […]

– Alliansens plan för Stockholmstrafiken gör storstaden till ett större miljöproblem än vad den skulle behöva vara. Att bygga Förbifart Stockholm ökar länets trafik med 5 procent, det är lika mycket som den samlade trafiken i innerstaden, säger Magnus Nilsson, trafikansvarig på Svenska Naturskyddsföreningen.

När trängselavgifterna finansierar motorvägar förlorar de funktionen att minska utsläppen och att föra över resurser från bilister till kollektivtrafikanter. I stället ökar vägtrafiken.

En utredning från Vägverket visar att koldioxidutsläppen från Stockholmstrafiken 2015 kommer att bli 440000 ton mer än idag, med de väg- och kollektivtrafikprojekt som är planerade.

Byggs det stora motorvägsbygget Förbifart Stockholm, ökar utsläppen med ytterligare 140000 ton till totalt 580000 ton. De totala utsläppen i Stockholms län var för två år sedan 2,5 miljoner ton, varav 825000 ton kom från vägtrafiken.

FN:s internationella klimatpanel har slagit fast att koldioxidutsläppen i västvärlden måste minskas radikalt utan dröjsmål, minst med 80 procent fram till 2050.

I Arbetarens granskning av riksdagspartiernas klimatpolitik inför valet svarade folkpartiet att de ville minska utsläppen med 40 procent till 2030 och centern och kristdemokraterna med 30 procent till 2020. Moderaterna ville inte sätta några klimatmål utan tillsätta en utredning i frågan.

Kostnaderna för Förbifart Stockholm, den motorled som ska binda ihop motorvägarna norr och söder om Stockholm, beräknas blir 20 miljarder kronor. För att finansiera bygget har den borgerliga regeringen bestämt sig för att skrota den redan påbörjade pendeltågs-tunneln Citybanan.

– Det krävs 80 år av trängselavgifter för att samla ihop till förbifarten. Citybanan läggs ner för att få loss pengar. Man prioriterar väg framför kollektivtrafik. Men när Citybanan stoppas förlorar Stockholms kollektivtrafik en långsiktigt viktig utbyggnad och T-centralen korkas igen. Så här långt finns ingenting i Alliansens förslag som gynnar kollektivtrafikanterna, säger Magnus Nilsson.

Han avfärdar de borgerligas argument om att Citybanan tar för lång tid att bygga.

– Att ta upp den gamla tanken med ett tredje spår går inte snabbare. Det är inte ett streck ritat på det tredje spåret. Argumentationen går inte ihop.

Joanna Dickinson är utredare inom transportplanering på Sika, Statens institut för kommunikationsanalys. Hon har bland annat ansvarat för utformningen av utvärderingen av Stockholmsförsöket. Trots att trängseln används som argument för nya motorvägar, menar hon att det inte längre finns någon som tror på att de minskar trängseln, inte ens Vägverket.

– Man har provat i flera storstäder att bygga sig bort från trängseln, men det finns inga bra exempel på att det fungerar. Nya vägar fylls igen av trafik på ett par år, det går fort. Med nya vägar blir det attraktivare att ta bilen, och man får en överföring mellan tran-sportslagen. Det gäller att satsa på det trafikslag man vill gynna. Om man inte satsar på kollektivtrafik kommer fler gå över till bilen och koldioxidutsläppen ökar ännu mer.

Istället handlar vägbyggena om att nå andra mål, menar Joanna Dickinson.

– Man säger sig vilja stärka Kungens kurva, Flemingsberg, Kista och Häggvik. Längs vägen kommer det nya industrier och bostadsområden, man hoppas nog att Ekerö ska exploateras även om det står mellan raderna. Annars är det svårt att förstå varför man ska dra en väg för 20 miljarder över Ekerö där det nästan bara finns åkrar.

Magnus Nilsson kallar Förbifart Stockholm det mest stockholmsfientliga projekt som finns.

– Förbifarten är ett brott mot Stockholms idé och tradition, som hittills varit smart för att staden är kompakt så att alla har nära till allt. I en sådan stad är det lätt att bygga kollektivtrafik. Nu drivs staden mot en amerikansk modell, ett Los Angeles där det är långt till allt. Kollektivtrafiken tappar i konkurrenskraft jämfört med vägtrafiken, säger han.

Förbifarten innebär stora ingrepp i naturen även om den numer föreslås gå i tunnel större delen av sin sträckning under Skärholmen och Ekerö. Däremot går den i dagen från Hjulsta över Järvafältet via Kista och fram till Häggvik.

– Bostadsområdena runt Järvafältet ringas in av motorvägar från alla håll: E4, E18 och Förbifarten. Dessutom medför den större ingrepp på Lovön, och länsstyrelsen anser att Förbifart Stockholm är olaglig eftersom Mälaröarna är klassade som riksintresse. Alliansen för en symbolpolitik, att bygga väg för vägens skull. Prioritet ett i Stockholmstrafiken är att tunnelbanan och pendeltågen måste fungera. Stockholmstrafiken klarar sig utan vägarna, men inte utan spårtrafiken, säger Magnus Nilsson.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga