Inrikes

En halv fuskare per fuskjägare

De 300 fuskjägarna är utöver de 55–60 heltidstjänster som redan ägnas åt fuskbekämpning, och väntas resultera i ”rekordmånga” dömda fuskare enligt myndighetens prognos. Men ”rekordmånga” är ett relativt begrepp. Under förra året resulterade 93 anmälningar från Försäkringskassan i fällande domar. Hittills under första kvartalet har det blivit 42, och enligt DN uppskattar Försäkringskassan att det […]

De 300 fuskjägarna är utöver de 55–60 heltidstjänster som redan ägnas åt fuskbekämpning, och väntas resultera i ”rekordmånga” dömda fuskare enligt myndighetens prognos. Men ”rekordmånga” är ett relativt begrepp. Under förra året resulterade 93 anmälningar från Försäkringskassan i fällande domar. Hittills under första kvartalet har det blivit 42, och enligt DN uppskattar Försäkringskassan att det ska bli runt 200 till årets slut – eller lite drygt en per två fuskjägare.

Förra årets anmälningar ledde till att runt 75 miljoner kronor i utbetalade bidrag krävdes tillbaka, enligt Försäkringskassans Teresa Janonius. Någon prognos för i år finns inte ännu, men om man antar att det genomsnittliga beloppet per dömd blir ungefär detsamma skulle det resultera i ökade inkomster på 80–90 miljoner – alltså långt mindre än vad jakten har kostat.

Till de 150 miljonerna från regeringen ska läggas de kostnader polis och rättsväsende har för anmälningarna. Försäkringskassan har heller inte statistik på hur stor del av återkraven som verkligen betalas tillbaka, och hur stor del som förblir obetalda på grund av exempelvis att personerna saknar tillgångar.

Den utökade fuskjakten sker i enlighet med Försäkringskassans instruktioner i det så kallade regleringsbrev myndigheten fått från regeringen, där det anges vilka mål verksamheten ska ha. Där är ”Fusk ska inte förekomma” mål nummer tre inom verksamhetsgrenen ”ärendeproduktion”. Regeringen har gett detaljerade instruktioner för hur Försäkringskassan ska återrapportera uppfyllelsen av detta mål. Som jämförelse har myndigheten inga krav alls på att återrapportera hur den uppfyller det generella målet ”vårdens kvalitet och tillgänglighet ska förbättras” eller ”tandhälsan ska förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt”.

Satsningen är utformad efter modell från ett pilotprojekt i Västmanland under förra året, som enligt DN uppfattas som mycket framgångsrik. Någon skriven utvärdering av ”Västmanlandsmodellen” finns dock inte, enligt Försäkringskassan Kajsa Wikström.

Även Skatteverket har i år fått utökade resurser för att bekämpa fusk, 225 miljoner eller 50 procent mer än Försäkringskassan. Samtidigt bedöms skattefusket, som främst utövas av höginkomsttagare, omfatta upp till än tjugo gånger så mycket pengar som fusket inom socialförsäkringssystemet (se Arbetaren 38/2005).

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga