Debatt

Bristerna finns inte i lagen

I de flesta våldtäktsmål är en man anklagad för att ha våldtagit en kvinna. Hon säger att han våldtog henne. Han säger att hon var med på det. Ord står mot ord. Om det saknas teknisk bevisning, vilket det nästan alltid gör, blir det en rättsprocess där hennes trovärdighet mäts mot hans. En lagstiftning med […]

I de flesta våldtäktsmål är en man anklagad för att ha våldtagit en kvinna. Hon säger att han våldtog henne. Han säger att hon var med på det. Ord står mot ord. Om det saknas teknisk bevisning, vilket det nästan alltid gör, blir det en rättsprocess där hennes trovärdighet mäts mot hans. En lagstiftning med krav på samtycke vid sexuellt umgänge skulle inte leda till att fler våldtäktsmän fälls. I stället skulle ett krav på samtycke innebära ett ökat fokus på kvinnans beteende och ansvar för situationen.
För att få fler våldtäktsmän dömda är det nödvändigt att fler offer gör polisanmälan och att polisen blir bättre på att säkra bevisning. Redan i dag finns det polisdistrikt som har tagit ett samlat grepp om sexualbrott – där fler sexualbrottsoffer anmäler och fler gärningsmän fälls. RFSU:s erfarenhet visar att det behövs stöd för att sexualbrottsoffer ska ta beslutet att anmäla och gå igenom rättsprocessen.
Sexualbrottsofferutredningen föreslog i höstas att det öppnas lokala specialenheter för sexualbrottsoffer där medicinsk och psykologisk kompetens samlas, att sexualbrottsoffer ska få mer juridiskt stöd och att samarbetet mellan olika myndigheter stärks. RFSU menar att det är mycket viktigt att dessa åtgärder genomförs snarast.
Men det övergripande målet kan inte vara att så många som möjligt döms för våldtäkt. RFSU:s mål är att människor ska uppleva självkänsla och sexuellt välbefinnande. Sexuella övergrepp ska inte förekomma.

RFSU-kliniken har erfarenhet av arbete med sexualbrottsoffer, deras anhöriga samt med sexualbrottslingar. Även personer som fantiserar om sexualbrott och är oroliga för att de skulle kunna begå brott söker hjälp hos oss. Alla dessa personer behöver stöd och behandling. Det är vanligt att sexualbrottslingar återfaller. Bland dem som genomgår behandling är återfall inte alls lika vanligt. Resurserna till behandling av förövare måste stärkas, även behandling efter avtjänat straff.
Helt avgörande för att motverka sexualbrott är ett bra förebyggande arbete.
Det behövs arenor för samtal om sexualitet – både om njutning och om gränser och övergrepp. Sverige har haft sex- och samlevnadsundervisning i femtio år men, som RFSU har visat, 94 procent av lärarna saknar utbildning för undervisning i sex och samlevnad!
Kunskapen om sexualbrottslagen behöver bli bättre, inom rättsväsendet och ute i samhället. I lagen står det till exempel att med våld ”jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd”. Den som har kunskap om sexualbrott vet att det inte är ovanligt att sexualbrottsoffer blir paralyserade av rädsla och den reaktionen kan ses som att offret är försatt i vanmakt. Har domstolarna tolkat lagen så?

Sexualbrottslagen är ett år gammal. Den bygger på Sexualbrottskommitténs betänkande som lades fram 2001. Då visade tillgänglig forskning att en samtyckeslagstiftning satte ännu större fokus på hur offret har agerat. RFSU stödde därför kommitténs förslag att behålla kravet på tvång i våldtäktslagstiftningen.
En revidering av sexualbrottslagen kommer att behöva göras och i den lär frågan om samtyckeslagstiftning tas upp. RFSU menar att det finns flera formuleringar i lagen som behöver följas upp, bland annat att den sexuella handlingen för våldtäkt fortfarande ska vara jämförbar med påtvingat samlag. Innebär det att icke-penetrerande sex inte ses som våldtäkt? Hur dömer domstolarna när män blivit våldtagna, eller kvinnor våldtar kvinnor? Är de låsta av bilden av det heterosexuella samlaget eller förmår de se att helt andra sexuella handlingar kan vara allvarligt kränkande?
Men de stora bristerna finns inte i lagen. Fokus i dag måste ligga på att skapa ett bra preventivt arbete, väl fungerande bemötande inom hälso- och sjukvård och polis samt kunniga domstolar.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga