Inrikes

Ny asyllag kan dröja

Fredagen den 28 oktober skulle det lagförslag som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kom överens om i budgetförhandlingarna ha tagits upp för omröstning i riksdagen. Tanken är att lagen ska börja gälla från den 7 november. Men i slutet av förra veckan kritiserades förslaget hårt av Lagrådet. Lagrådet menar bland annat att förslaget inte har utretts […]

Fredagen den 28 oktober skulle det
lagförslag som socialdemokraterna, vänsterpartiet
och miljöpartiet kom överens om i budgetförhandlingarna
ha tagits upp för omröstning i riksdagen. Tanken
är att lagen ska börja gälla från den
7 november. Men i slutet av förra veckan kritiserades
förslaget hårt av Lagrådet. Lagrådet
menar bland annat att förslaget inte har utretts tillräckligt.

Den nya asyllagen är tänkt
att fungera som en generösare övergångsbestämmelse
mellan den nuvarande lagen och den nya utlänningslagen,
som kommer att börja gälla från den sista
mars nästa år. Meningen är att den ska ge
en ny möjlighet framför allt för barnfamiljer,
men även för andra grupper, att få en ny prövning.

Hur länge den asylsökande
har befunnit sig i Sverige är en central del av lagförslaget.
Lagrådet kritiserar att det inte preciseras närmare
hur lång den tiden ska vara för att anses tillräcklig
och att det är oklart hur exempelvis en gömd flykting
ska kunna bevisa hur länge hon eller han har befunnit
sig här.

Miljöpartiets Gustav Fridolin
är en av de politiker som engagerat sig mest i lagförslaget
och han arbetar nu tillsammans med de andra partirepresentanterna
för att skriva om det.

– Lagrådet säger att beredningen
inte har varit den bästa, och det har den ju inte eftersom
det har gått väldigt snabbt. Det är ju deras
uppgift att höja ett varningens finger, för att
lagstiftningen ska bli så bra som möjligt. Men
vi har ju att väga det mot de mänskliga aspekterna.
För de människor det handlar om, som lever i fruktansvärda
förhållanden, kan det inte gå fort nog, säger
han.

Vid justitieutskottets möte i
tisdags krävde de borgerliga partierna att Integrationsverket
och andra myndigheter ska få ge sin syn på lagförslaget.

– Det gör att socialdemokraterna
ser det som omöjligt att få igenom det här
till den 7 november, utan vill dröja en vecka till, säger
Gustav Fridolin.

Han hoppas emellertid fortfarande
att man ska kunna hålla sig till ursprungsdatumet genom
att extrainkalla riksdagen i början av nästa vecka.

Om detta skulle gå var inte
klarlagt vid Arbetarens pressläggning.

– Jag hoppas de vet vad de gör,
för det här innebär ju faktiskt att människor
får vänta ännu längre. Och risken finns
ju att fler människor blir avvisade om vi väntar
ännu en vecka, säger Gustav Fridolin.

Under den tid om har gått sedan
samarbetspartierna kom med sitt gemensamma förslag har
avvisningen av människor som nekats asyl fortsatt.

I en kartläggning av Dagens nyheter
konstaterades att polisen agerar väldigt olika i olika
län. Några län följer den gamla lagen,
som fortfarande formellt sett gäller, medan andra låter
bli att avvisa barnfamiljer. Enligt Göteborgs-posten
har gränspolisen i Västra Götaland avvisat
43 personer sedan partiernas överenskommelse, däribland
fem familjer. I Halland, å andra sidan, prioriteras
andra ärenden framför avvisandet av barnfamiljer.

– Det är en väldig lucka
i lagen att man inte kan gå in och säga att det
kommer en ny lag och att man får lugna sig. I vissa
polisdistrikt har man betett sig väldigt nonchalant mot
lagstiftaren, vilket jag tycker är mycket märkligt,
säger Gustav Fridolin.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga