Inrikes

Fackligt aktiv iranier nekas asyl

Rabi Nikoo flydde till Sverige med sin familj för fyra år sedan. I Iran lämnade han efter sig ett mång-årigt engagemang inom den oberoende, regimkritiska fackföreningsrörelsen (se Arbetaren nr 51-53/2004). Under flera år satt han fängslad för sin fackliga aktivitet, men också för sitt arbete med att bygga upp en ny facklig organisation i Iran. […]

Rabi Nikoo flydde till Sverige med
sin familj för fyra år sedan. I Iran lämnade
han efter sig ett mång-årigt engagemang inom den
oberoende, regimkritiska fackföreningsrörelsen (se
Arbetaren nr 51-53/2004). Under flera år satt han fängslad
för sin fackliga aktivitet, men också för
sitt arbete med att bygga upp en ny facklig organisation i
Iran. Rabi Nikoo berättar för Arbetaren hur de i
stället för att samlas på fabrikerna, för
att till exempel kräva uteblivna löner, började
samlas på gator och torg för att protestera öppet.

– Vi ville sprida medvetenheten bland
andra grupper och få ett brett folkligt stöd, säger
han.

I Sverige engagerade sig Nikoo snart
i olika frågor. Han startade bland annat Asylsökandes
stödförening, där han bjuder in föreläsare
för att informera flyktingar om det svenska samhället,
asylprocessen och arbetarrörelsen i Sverige. På
en persiskspråkig radiokanal i Stockholm gjorde han
också program där han berättade om de politiska
fångarnas situation i Iran och om massavrättningar
som skett där under den tid han själv satt fängslad.

– Det här är ett fullständigt
tabu i Iran, det anses förbjudet att tala om politiska
fångars situation och massavrättningar, säger
Rabi Nikoo.

För drygt två år
sedan torterades den iransk-kanadensiska journalisten Zahra
Kazemi till döds i ett iranskt fängelse. Rabi Nikoo
var en av dem som låg bakom avslöjandet. Bland
annat gjorde han en radiointervju med den avhoppade militärläkaren
Sharam Azam, som tjänstgjort på fängelset
den natt Zahra Kazemi dog och som detaljerat berättade
om hennes skador. Intervjun sändes först i persiskspråkig
radio i Sverige, men sedan i flera andra länder. Nyheten
fick stort genomslag internationellt och ledde till omfattande
protester i Iran.

Rabi Nikoo är övertygad
om att hans medverkan till avslöjandet innebär risker
för honom om han skickas tillbaka till Iran.

– Jag har inte bara intervjuat Sharam
Azam, jag har själv letat fram fakta om fallet och tagit
ut dokument ur landet som visar hur Zahra blev torterad. Det
räcker för att bli av med livet, säger han.

När Nikoo i början av 2004
fick avslag på sin asylansökan, överklagade
han beslutet till Utlänningsnämnden. Han tog då
också med sin medverkan i tortyravslöjandet som
ett skäl attt få stanna. Men Utlänningsnämnden
avslog överklagan med motiveringen att Rabi Nikoo överdriver
sin delaktighet.

DN publicerade i lördags en artikel
där Sharam Azam bekräftar att Nikoo spelade en avgörande
roll i avslöjandet av Zahra Kazemis död.

– Den iranska regimen är argare
på honom än den är på mig. Det var tack
vare hans intervju och hans möjligheter att sprida informationen
som jag lyckades, sade Sharam Azam till DN.

Utlänningsnämnden valde
emellertid att inte översätta intervjun, som utgjorde
en del av Nikoos överklagan av Migrationsverkets beslut.
Harriet Öhman, den tjänsteman på Utlänningsnämnden
som haft hand om Rabi Nikoos ärende, menade i DN-artikeln
att översättningar är en kostnadsfråga
och att man i det här fallet inte bedömde innehållet
som relevant att översätta.

Flera översättare har upprörts
över detta och erbjudit sig att hjälpa till att
hitta översättare som kan utföra arbetet gratis,
eller att starta en insamling för att kunna översätta
Rabi Nikoos intervju.

Rabi Nikoos advokat, Anna Enochsson,
menar att en lång rad fel har begåtts från
myndigheternas sida och att beslutet att inte översätta
intervjun bara är en del.

– Migrationsverket menar till exempel
att organisationen som Rabi har varit initiativtagare till
i Iran inte finns. Det är en stor organisation, som både
Amnesty känner till och som man lätt kan hitta på
internet. Det har Utlänningsnämnden inte ens bemött.
Det enda de säger är att han överdriver sin
roll och rädslan för att trakasseras vid ett återvändande,
säger Enochsson till Arbetaren.

Gunnar Sommarin, informationsansvarig
på Utlänningsnämnden, vill inte kommentera
beslutet att inte översätta intervjun. Han antyder
däremot att det kan finnas nya uppgifter som skulle kunna
få nämnden att ändra sig. Rabi Nikoo och hans
advokat överväger nu nästa steg. Om de kan
ta upp nya skäl kan de göra en ny ansökan till
Utlänningsnämnden.

Nikoo är fast besluten att stanna
i Sverige.

– Sharam Azam blev mottagen med öppna
armar i Kanada, han har fått uppehållstillstånd,
skydd dygnet runt och utnämnts till en av årets
hjältar för att ha verkat för mänskliga
rättigheter. Jag får avslag och ska avvisas. Vem
ska skydda mitt liv?

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga