Debatt

“Vi behöver arbetarrörelsens stöd”

Mycket av asylrättsrörelsens arbete kretsar i dag kring begreppet ”ny ansökan” (som förkortas NUT). Ny ansökan, som var tänkt som en juridisk undantagsfunktion, fungerar i praktiken som en nödvändig säkerhetsventil i ett havererat svenskt asylsystem. Denna ventil används för att åberopa att helt nya asylskäl framkommit i ett ärende som redan avgjorts av både Migrationsverket […]

Mycket av asylrättsrörelsens arbete
kretsar i dag kring begreppet ”ny ansökan” (som förkortas
NUT). Ny ansökan, som var tänkt som en juridisk undantagsfunktion,
fungerar i praktiken som en nödvändig säkerhetsventil
i ett havererat svenskt asylsystem. Denna ventil används för
att åberopa att helt nya asylskäl framkommit i ett ärende
som redan avgjorts av både Migrationsverket och instansen
för överklagan, Utlänningsnämnden. Nu deklarerar
regeringen genom proposition 2003/04:59 att man i praktiken närmast
helt vill avskaffa sådana möjligheter.

För 10000 personer som i dag lever
som gömda flyktingar i Sverige är NUT nödvändig
för att bibehålla hoppet om ett värdigt liv. Försvinner
denna möjlighet, vilken har förhindrat ett stort antal
avvisningar och räddat hundratals liv de senaste åren,
är det ett hårt slag mot flyktingar som tvingats bli
”illegala” på grund av regeringens restriktiva asylpolitik.

En ny obehaglig trend i politikernas retorik
går också att skönja i samband med propositionen,
då den hårdnande politikens konsekvenser nu skylls på
de drabbade. Migrationsministern menar att problemen med Sveriges
asylpolitik är byråkratiska – att det stora antal flyktingar
som nyttjar NUT själva skulle utgöra problemet eftersom
de klamrar sig kvar i systemet, och att ett avskaffande av denna
rättighet skulle skapa en mer rättssäker asylprocess.

Inhuman svensk praxis förklaras med
att de asylsökande ljuger och att barn således drabbas
av alltför långa väntetider till följd av sina
föräldrars oärlighet. Man omyndigförklarar de
asylsökande som inte får stanna trots starka skäl,
och menar att de har sig själva att skylla för att de
utan anledning ”väljer” det gömda livet.

Detta är en uppenbart diskriminerande
och verklighetsfrämmande retorik, som bekvämt fråntar
makthavarna deras ansvar för dagens oacceptabla situation.

Hade Sverige haft en rättssäker
asylprocess, byggd på realistiska land- och områdesbedömningar,
hade människor beviljats nödvändigt skydd och dessa
överbelastningsproblem hade aldrig uppkommit.

Försvaret av asylrätten upprätthålls
av en bred folkrörelse med lång tradition. Såväl
arbetarrörelsen som kyrkan har länge varit en fristad
för människor som annars saknat skydd mot avvisning, och
många är de som upplåter sina sommarstugor och
vardagsrum åt gömda. När de asylsökande har
känt sig som mest motarbetade och oönskade har samhällets
engagemang i deras rättigheter varit en ljusglimt i den tunga
tillvaron.

Myndigheterna försöker nu vrida
flyktingpolitikens tragiska konsekvenser för att attackera
även oss. Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik
har talat om att asylrättsrörelsen förvärrar
tillvaron för människor som gömmer sig eftersom vi
förlänger deras lidande. Tjänstemän anklagar
oss för att ha provocerat asylsökande till självmordsförsök
i syfte att ”framkalla” asylskäl. Att många
flyktingar faktiskt helt saknar alternativet att återvända
till hemlandet är fortfarande ett perspektiv långt från
myndighetens tankevärld.

Avveckling av asylrätten leder till
att ett nytt rättslöst arbetarskikt framträder i
Sverige. Det handlar om människor som arbetar under vilka förhållanden
som helst, helt utan inflytande och får en lön på
några kronor i timman, därför att alternativet att
avvisas är förknippat med mycket värre förhållanden,
såsom förföljelse och tortyr. Detta skapar en för
arbetarklassen skadlig konkurrenssituation som hotar våra
löner.

Frågan om asylrätten är
således inte begränsad till en fråga om humanism.
Det ligger i vänsterns, fackets, såväl som partiernas
och de autonomas, intresse att föra upp den på dagordningen
och verka för den illegala delen av befolkningen erkänns
som medborgare med lika rättigheter.

Kortsiktigt måste vi nu slåss
för att bevara möjligheten till ny ansökan, så
att det ”illegala” samhället inte blir permanent
och att en reell juridisk möjlighet för gömda att
ta sig ur förnedringen faktiskt finns kvar.

Nätverket Ingen människa är
illegal- Göteborg och Göteborgs Nätverk mot rasism
kommer under våren att arbeta för att proposition 2003/05:59
avslås av riksdagen och förpassas till historiens soptipp.
Vi kräver även att Utlänningsnämnden omedelbart
avskaffas, att en rättssäker och konventionsenlig asylprocess
upprättas och att samtliga gömda flyktingar i Sverige
beviljas amnesti. Vi behöver arbetarrörelsen på
vår sida.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga