Inrikes

En motorväg till kvinnans befrielse?

Vad är det för en konstig gryta med hål i locket? Och vem är det som kostar på denna gryta en helsidesannons i Dagens Nyheter? Rubriken, ”Tanklock för kvinnor?”, gör mig inte klokare, så jag går vidare till det finstilta. Det är nästan outhärdligt i sin kletiga intimitet och falska omsorg om kvinnorna, lika miserabelt […]

Vad är det för en konstig
gryta med hål i locket? Och vem är det som kostar på
denna gryta en helsidesannons i Dagens Nyheter?

Rubriken, ”Tanklock för
kvinnor?”, gör mig inte klokare, så jag går
vidare till det finstilta. Det är nästan outhärdligt
i sin kletiga intimitet och falska omsorg om kvinnorna, lika miserabelt
skrivet som tänkt: ”Att yrkesarbeta och samtidigt hinna
med sin familj utan att bli utbränd borde vara en självklarhet.
I stället är det en fråga om du är man eller
kvinna. Bilen är en förutsättning för en fungerande
vardag för de flesta, men redan i dag saknar varannan ensamstående
mamma tillgång till bil. Bara var tredje bil ägs av en
kvinna. Detta beror varken på att kvinnor tycker bättre
om att åka tåg eller att de ogillar att resa över
huvud taget. Nej, det är snarare en fråga om att få
pengarna att räcka till. Det har blivit dyrt att köra
bil. (En lång litania över hur synd det är om bilisterna.)
Anledningen är att makthavarna vill minska bilåkandet,
trots att moderna bilar blir alltmer miljövänliga.”

Och så slutklämmen: ”Bilen
är en viktig del i vår vardag. Den står för
välfärd, tillväxt och möjligheten att klara
karriären utan att offra familjen. Vi tycker att alla ska ha
den möjligheten.” Amen.

Kungens Bruneiuttalande framstår
som ett under av stringens jämfört med detta. Och det
där med grytan fattar jag fortfarande inte. Vem är det
som satsar 305 000 kronor på att få ut detta budskap?
Jo några som kallar sig ”Utan bilen stannar Sverige”.

Att ”bara var tredje bil ägs
av en kvinna” ses uppenbarligen inte som ett tecken på
kvinnors goda omdöme utan som ett missförhållande
att åtgärda. Men om bilinnehavet ska fördelas jämlikt
måste antingen männens innehav minska eller den svenska
bilparken öka med en bra bit över en miljon bilar. Som
framgår av texten är det knappast det förra alternativet
billobbyn förordar. ”Makthavarna” – vilka som alla
vet cyklar i ur och skur – måste förmås att göra
det billigare att köra bil.

Det är ungefär som om tobakslobbyn
på den tid då kvinnor rökte mindre än män
skulle ha drivit en sänkning av tobaksskatten som en kvinnofråga.

Att det bilindustriella komplexet
driver sina intressen är inget att förfasa sig över,
däremot att de försöker använda en hycklad omsorg
om kvinnorna som förevändning. Ty lika lite som övertagandet
av männens rökvanor har gynnat kvinnorna kommer övertagandet
av deras resvanor att göra det.

Vid alla de konferenser om planering
ur ett kvinnoperspektiv som jag deltagit i har forskare, planerare
och gräsrötter från olika länder tvärtom
tagit upp den växande bilismen som ett av de stora kvinnoproblemen,
ett problem som omöjligt kan lösas med fler bilar till
kvinnorna.

Vi har efterlyst en planering som
minskar behovet av transporter i stället för att tvinga
allt fler till tröttsamma dagliga resor. Vi har krävt
lönsamhetskalkyler som tar hänsyn inte bara till bilisternas
tidsvinster utan också till andra trafikanters tidsförluster
och den tid som i ett bilsamhälle krävs för att följa
barn till olika aktiviteter. Siffrorna över hur många,
eller rättare hur få, barn som i dag kan ta sig till
och från skolan på egen hand är skrämmande.
Den frihet bilismen har gett en grupp människor har inneburit
en drastisk inskränkning av barns frihet – och av friheten
för dem som har ansvar för att barnen överlever.

Det leder till en serie onda cirklar.
Vi skjutsar barnen för att skolvägen är för
farlig och gör den därmed ännu farligare. Till slut
blir annonsens budskap till sanning: bilen blir oundgänglig
för att vi ska klara av vårt vardagsliv.

Tro dem inte. En annan värld
är möjlig!

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga