Inrikes

Ingen lösning på pendelvarsel

Pendelsektionen, som är en lokal driftssektion av SAC, har varslat om strejk sedan en av dess medlemmar trakasserats på arbetsplatsen (se 50/03).Citypendeln har sedan dess inte tagit något initiativ för att få till stånd en lösning som skulle kunna förhindra strejken. Informationschefen Mikael Lindskog hänvisar i stället till arbetsgivarorganisationen Almega, dit ärendet lämnats över. Men […]

Pendelsektionen, som är en lokal driftssektion av SAC, har varslat om strejk sedan en av dess medlemmar trakasserats på arbetsplatsen (se 50/03).
Citypendeln har sedan dess inte tagit något initiativ för att få till stånd en lösning som skulle kunna förhindra strejken. Informationschefen Mikael Lindskog hänvisar i stället till arbetsgivarorganisationen Almega, dit ärendet lämnats över.

Men på Almega säger förhandlingschefen Harriet Lövén att Citypendeln visserligen har varit i kontakt med dem angående strejken, men att företaget skött alla förhandlingar själva.
– Vi har haft en dialog om stridsåtgärden som sådan, men det pågår ingen förhandlingsaktivitet. Vi har inte ens fått en kopia på strejkvarslet vare sig från SAC eller från Citypendeln, säger hon.
Citypendeln hänvisar till Almega. Och Almega hänvisar till Citypendeln. Den medlem i Pendelsektionen som anser sig ha varit utsatt för trakasserier säger till Arbetaren att strejkvarslet måste ses i ett större sammanhang.

Konflikten gäller att hon, när hon efter sex års arbete utan en enda försening, en morgon kom två minuter för sent till jobbet på grund av att den inkommande pendeln var försenad. Hon blev då utskälld av sin närmaste chef och därefter inkallad för att tala med ytterligare tre chefer.
– Jag tycker inte att utskällningar av fyra chefer stod i proportion till vad jag gjort, säger hon till Arbetaren.

Men trakasserierna började långt tidigare. När hon ansökte om havandeskapspenning 2001 vägrades hon det. Citypendeln sade att hon i stället kunde bli omplacerad, men erbjöd ingen omplacering.
– Jag var nog den första gravida kvinnan i lokförarhistorien som vägrats havandeskapspenning två månader innan förlossningen. Pendelsektionen ville kalla till förhandling om det, men jag mådde så dåligt under graviditeten att jag inte orkade.

Efter föräldraledigheten jobbade hon sex månader innan hon bad om att få bli omplacerad till ett arbete på dagtid. Hennes sambo hade drabbats av cancer och låg inlagd på sjukhus och hon fick svårt att förena föräldraskap med oregelbundna arbetstider. Citypendeln svarade att det inte var möjligt.
– Jag ringde fem chefer, alla sade att det inte fanns någonting. Till slut gick jag in i väggen och sjukskrevs. Då vägrade Citypendeln att rapportera min sjukanmälan till försäkringskassan, så jag blev utan ersättning i tre månader.
Inte heller denna gång ville lokföraren att det lokala facket skulle kalla till förhandling, på grund av hennes privata situation. Till slut reagerade dock en arbetskamrat och skällde ut chef efter chef tills de erbjöd lokföraren ett förrådsarbete på dagtid.

– Jag var glad över det jobbet, men efter två dagar anklagade de mig för stöld och sade att jag inte fick fortsätta. Ingenting låg till grund för misstanken, jag hade inte gjort någonting olovligt.
När den senaste incidenten, utskällningen för sen ankomst, inträffade kallade pendelsektionen till slut till förhandling den 14 oktober – men Citypendeln svarade inte förrän den 5 december, sedan sektionen kallat till tvisteförhandling på grund av förhandlingsvägran. Väl vid förhandlingsbordet vägrade företaget att prata om de påstådda trakasserierna.
Det vanligaste när trakasserier förekommer i arbetslivet är att parterna förhandlar och om de inte kommer överens driver frågan vidare till Arbetsdomstolen.

Men lokföraren tycker att en strejk är lämpligare i detta fall.
– Ska klasskampen föras i domstolar av jurister eller av arbetarna på arbetsplatsen? I det här fallet tror vi att strejk är det rätta, eftersom det i grunden handlar om makten över arbetet.
Monika Dolfin, som ingår i Pendelsektionen, säger till Arbetaren att strejkvarslet har mött förvåning bland många arbetskamrater.
– Men när vi förklarar hela sammanhanget förstår folk varför vi går i strejk, säger hon.

Medlingsinstitutets chefsjurist Kurt Eriksson säger att de normalt inte medlar i rättstvister men att de ändå utsett en medlare, eftersom ett strejkvarsel lagts.
– Det är ovanligt med strejker som gäller rättstvister men det förekommer att SAC gör så ibland, säger han.
Arbetaren har inte lyckats nå medlaren, Klas Stråt.
SAC:s driftssektionen i tunnelbanan och Transportarbetarsyndikatet i Göteborg har uttalat sitt stöd för strejken, liksom SAC:s arbetsutskott.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga