21 mars, 2018
Fokus

Konfrontation i Sundbyberg

Den syndikalistiska rörelsen, i likhet med betydande delar av den övriga svenska arbetarrörelsen, ställde sig solidarisk med den röda sidan i finska inbördeskriget. Samtidigt mobiliserades från borgerligt håll en svensk frivilligstyrka som slöt upp på de vitas sida i kriget. Sammanstötningar även i Sverige blev ofrånkomliga, och fientligheten levde inte sällan kvar flera år efter krigets slut. Sundbybergs lokala samorganisation (LS) av SAC Syndikalisterna hade bildats 1910, sedan uppgått som en sektion i Stockholms lokala samorganisation, men var från 1920 en självständig organisation igen. Den fick, som vi ska se, en tumultartad nystartsperiod.

11 mars, 2016
09 mars, 2016
04 mars, 2016