Casino efterforskar fackligt medlemskap

Ännu ett Almegaföretag har ertappats med att försöka få de anställda att uppge om de är med i facket, vilket är en skyddad uppgift. Denna gång är det det statligt ägda Casino Cosmopol som försöker kartlägga de anställda inför den varslade strejken.

Inrikes
Casino Cosmopols HR-chef Daniel Almstedt har skickat ut ett mejl till de anställda som Arbetaren tagit del av. I det ombeds personalen redogöra för sin fackliga tillhörighet.
Bildmontage: Arbetaren

Fackmedlemskap är att betrakta som ”känslig uppgift” enligt Personuppgiftslagen och efterforskning utan giltigt skäl kan ge böter eller fängelse. Men trots det har Casino Cosmopol inlett en kartläggning av sina anställdas eventuella fackmedlemskap inför Hotell- och Restaurangfackets, HRF, varslade strejk.

– Det är upprörande. Det är en demokratisk rättighet att tillhöra en fackförening. Att undersöka detta kan bara mynna ut i försök att pressa enskilda individer att arbeta trots strejk. Det är ett hot mot demokratin, säger Per Persson, avtalssekreterare i HRF.

Per Persson.
Foto: HRF

Arbetaren har tagit del av ett internt mejl till de anställda på företagets casino i Stockholm som skickats ut från HR-chefen Daniel Almstedt. Där skriver han att för att företaget ska kunna ”fullfölja sin förhandlingsskyldighet”, göra ”rätt löneutbetalning” och ”i övrigt handlägga ärenden med anledning av förestående konflikt” behöver de få svar på om den anställda är medlem i facket och i så fall vilket.

Enligt uppgift till Arbetaren har mejl med samma formulering gått ut till alla anställda på samtliga av företagets fyra casinon i Sverige.

– Vi protesterar mot den här behandlingen. Vi anser att det är ett brott mot personuppgiftslagen. Vi har skickat ett starkt protestbrev, säger Per Persson.

Vad som behövs är att man från den fackliga organisationen inte visar hövlighet utan att man tar i med kraftiga medel mot det här.
Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert

Det är långt ifrån första gången ett företag tillhörande arbetsköparorganisationen Almega kartlägger fackliga. Sedan 2013 har Arbetaren rapporterat om hur företag på olika sätt försökt förmå anställda att uppge eventuellt fackmedlemskap i samband med konflikter med Kommunal, Unionen, Seko och Fastighets och HRF.

Almega har också till tidningen uppgett att agerandet ingår i en rutin vid konflikt.

Huvudregeln kring ”känsliga uppgifter” är att det för arbetsköparen är förbjudet att efterforska, men det kan vara tillåtet om det kan motiveras för att tillgodose den anställdas rättigheter. Det är vad Almega tidigare har hävdat att de gjort, men att förmildra en stridsåtgärds verkan har av arbetsrättsexperten Kurt Junesjö utdömts som illegitimt skäl.

Datainspektionen har dock ännu inte prövat frågan. Oavsett myndighetens inställning har Kurt Junesjö vid flera tillfällen uppmanat facken att agera bestämt mot företag som försöker luska i de anställdas facktillhörighet.

 – Vad som behövs är att man från den fackliga organisationen inte visar hövlighet utan att man tar i med kraftiga medel mot det här. Vid ett avtalslöst tillstånd är det fullt möjligt att att straffa arbetsgivare som beter sig nedrigt genom att utöka stridsåtgärderna direkt. Det skulle dock förvåna mig om man gör det, sade han till Arbetaren i våras.

Hittills har dock facken nöjt sig med att protestera i media. Visserligen anmälde HRF arbetsköparen Visita för att ha agerat på samma sätt i våras och krävde ett svar inom två veckor. Myndigheten meddelade att de inte kunde hantera det så snabbt och då lades ärendet ned.

Andra fackförbund har pratat om rättsliga åtgärder, men så fort parterna enats om ett avtal har frågan dött. Men Per Persson tycker ändå att facken tar frågan på allvar.

– Ja, det tycker jag. Det är en ganska komplicerad fråga. Vi kan agera när det händer, men sedan är frågan hur ska man agera framåt.

Att varje gång straffa företagen och utöka varslen, som Kurt Junesjö föreslagit, är enligt Per Persson inte aktuellt i detta fall. Han säger att eftersom varslet, om det löses ut helt och hållet, från och med den 28 oktober innebär total arbetsnedläggelse på alla företagets casinon, finns det inget mer att göra.

Men facket har väl andra möjligheter, såsom sympatiåtgärder?

– Ja, men det är nästa fråga i så fall, säger Per Persson.

Arbetaren har sökt representanter för Casino Cosmopol och Almega utan resultat.