”Det är viktigt  att det finns drivkrafter att arbeta igen”

Tre frågor till Anna Pettersson-Westerberg, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Ulf Kristersson,
M.

Hur ser ni på att ett stort antal av dem som utförsäkrats från sjukförsäkringen tvingas söka försörjningsstöd?

– Få har lämnat sjukförsäkringen vid den bortre tidsgränsen och gått till försörjningsstöd. De förändringar av sjukförsäkringsreformen som genomfördes under våren 2011 har skyddat den grupp som kom från tidsbegränsad förtidspension.

Är det rimligt att kommunernas socialtjänst tvingas ta hand om människor som inte har en annan social problematik än arbetslöshet och sjukdom?

– För att beviljas sjukpenning behöver man ha en sjukpenninggrundande inkomst. Det har den som har, eller har haft, ett arbete. Så har det alltid varit. Det är rimligt att det finns ett system som kan fånga upp den som är sjuk men aldrig har arbetat. För den som har en permanent nedsatt arbetsförmåga finns det möjlighet att få förtidspension på grundnivå, även utan en sjukpenninggrundande inkomst.

Men leder ett ekonomiskt tryck på sjuka och arbetslösa personer verkligen till fler jobb?

– Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning. Den som har arbetsförmåga ska få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete igen utifrån sin förmåga. Då är det viktigt att det finns drivkrafter för att ta sig tillbaka till ett arbete igen. Långvarig sjukfrånvaro innebär i sig en stor hälsorisk.