Nummer 57 / 2021

Illustration där en person står och röker och två personer står i ett hål och gräver.