Nummer 53 / 2024

Mirjam Haj Younes och fasaden till förlaget Natur och Kultur
Lama Majdi och hennes familj kämpar för att överleva i krigets Gaza. Varje vecka publicerar hon sin dagbok i Arbetaren
Chilo Magdalena Anderssons städare.
Omslag till Arbetarens sommarföljetong: Gun Hedlunds roman Striden må fortgå.