Ung kvinna håller ett plakat med orden Åt helvete med kukvåldet under en 8 mars demonstration. I vänster hörn porträtt av Edvin Alpros.