Christin Sandberg

Maorifolket på Nya Zeeland håller i en banderoll där det står Maoriland Maorirättigheter
Hiss som rasat på en byggarbetsplats. Fem personer omkom i olyckan.