Tidrapporter ändrades på skandalrederiet

Skandalerna vid rederiet TRSM, som bedriver skärgårdsbåttrafik på uppdrag av Stockholms läns landsting, fortsätter. Nyligen upptäcktes det att vd:n varit inne och ändrat i de anställdas tidrapporter. Samtidigt har personer i rederiets ledning anmälts för falsklarm och hemfridsbrott.

Inrikes
Fartyget Norrskär, en av de båtar som ingår i bolaget TRSM:s del av skärgårdstrafiken i Stockholms län. Nu kommer fler vittnesmål om oegentligheter i TRSM:s verksamhet.
Foto: Hasse Holmberg/TT

I fredags rapporterade vi i Arbetaren om konflikterna i skärgårdsbåtstrafiken i Stockholms skärgård, där tio anställda vid entreprenören TRSM uppges riskera uppsägning, där trafikchefen ska ha benämnt personalen som ”rusket” och där bolaget tillkallat polis för att söka igenom ett av fartygen.

– Det är rena trakasserier av enskilda personer från ledningens sida. Man har siktat in sig speciellt på en person i personalen, som från första början blivit överöst med trakasserier, sade en anonym anställd som Arbetaren var i kontakt med om situationen.

Nu kommer fler vittnesmål om oegentligheter i TRSM:s verksamhet.

Nyligen upptäckte anställda på rederiet att någon ändrat i uppgifterna i de anställdas tidrapporter, de som sedan ligger till grund för löneutbetalningarna. Signaturen för den som attesterat ändringarna tillhörde TRSM:s vd Anette Schilde.

En anställd säger till tidningen Skärgården att den troliga förklaringen är att man på företaget tycker att de anställda inte gjort sig förtjänta av den rapporterade övertiden.

Facken har försökt hjälpa företaget med schemaläggningen från start, men de lyssnar inte på det örat.
Anställd vid TRSM till Arbetaren

Den anställde vid TRSM som Arbetaren talade med förra veckan, och som av rädsla för repressalier ville vara anonym, bekräftar de andra anställdas beskrivningar av situationen.

– Senast i morse pratade jag med Seko Sjöfolk som tillsammans med Sjöbefälsförbundet nu börjar gå igenom och sammanställa våra felaktiga timrapporter, samt granska arbetsmiljön, säger den anställde till Arbetaren.

– Facken har försökt hjälpa företaget med schemaläggningen från start, men de lyssnar inte på det örat.

TRSM:s agerande när det gäller tidrapporterna väcker starka reaktioner hos statliga Transportstyrelsen.

– Om man går in i tidrapporterna i efterhand och rekonstruerar den rapporterade tiden, oavsett syfte, är det mycket allvarligt eftersom den faktiska vilotiden då inte stämmer, säger Styrbjörn Bergström, sakkunnig i bemanning och behörighet vid Transportstyrelsens sjösektion, till tidningen Skärgården.

Samtidigt har företagsledningen anmälts för falsklarm efter att vid två tillfällen ha tillkallat polis för att genomsöka en av sina båtar, S/S Norrskär, under föregiven misstanke om obehöriga ombord och onykterhet, och fackförbundet Seko har gjort en kompletterande polisanmälan mot en person i företagsledningen för hemfridsbrott. Personen ska, enligt anmälan, olovligen ha tagit sig in i en besättningsmans hytt och där ha genomsökt utrymmet och rivit ned en personlig dekal.

Detta ska enligt uppgifter till tidningen Skärgården ha skett i samband med ett av polistillslagen, men efter att polisen lämnat fartyget.

Jag har under mina 45 år i branschen aldrig varit med om något liknande.
Kenneth Österlund, ordförande i Seko Sjöfolks klubbstyrelse, till tidningen Skärgården

TRSM:s vd Anette Schilde uppgav förra måndagen till tidningen Skärgården att hon inte visste vad som föranlett den sista poliskontrollen, då polisen mottog ett tips om misstänkt onykterhet hos befälhavaren. Tidningen har dock därefter fått bekräftat att larmen till polisen kom från Annette Schilde själv.

– Jag har under mina 45 år i branschen aldrig varit med om något liknande, säger Kenneth Österlund, ordförande i Seko Sjöfolks klubbstyrelse, till tidningen Skärgården.

Den anonyme anställde som Arbetaren pratat med säger att flera anställda på båtarna är sjukskrivna på grund av den psykiska belastningen.

– En ångbåt har stått stilla i flera dagar då skepparen inte orkar gå till jobbet.

Arbetaren har varit i kontakt med TRSM:s vd Anette Schilde, som dock i dagsläget inte vill kommentera händelserna. Hon ber oss höra av oss på nytt på torsdag.

Arbetaren har även sökt ansvariga vid Stockholms läns landstings trafikförvaltning, som är huvudman för båttrafiken i skärgården. De har meddelat att de önskar få återkomma i ärendet.