Intervjun

Biler på medlemmar i Röda arméfraktionen.
Gentrifiering
En skylt där det står Alibaba tillsammans med en spegelselfie på Suji Yan och Katt Gu.