Sam Otieno, IPS

En reklamtavla som täcker en husfasad. Texten lyder Mask up in public.