Kristian Falk

Svartvit bild över en 12 kroppar på rad längs en vägg.