Yegi Rezaian, Kommittén för skydd av journalister (IPS)