Arbetaren utreder att grunda en “gul” arbetsköparförening

Sveriges Arbetarhamnar.” Det låter kanske som någon form av grovarbetarromantisk fantasi – men snart kan det bli verklighet. Åtminstone om tidningen Arbetarens planer går i lås.

Arbetaren inleder nu nämligen en utredning om att grunda en så kallad “gul” arbetsköparorganisation.

Bakgrunden är den pågående statliga utredning som tros utmynna i ett förslag om att förbjuda stridsåtgärder på arbetsplatser där en annan organisation redan tecknat ett kollektivavtal.

Idén till förändring av lagstiftningen har av experter dömts ut som något som kan leda till bildandet av så kallade “gula” fackföreningar – det vill säga fackföreningar som är lojala med arbetsköparna och som undertecknar avtal som medvetet missgynnar arbetarna – eftersom det då skulle bli möjligt för sådana fack att tränga undan andra fackföreningar genom avtalsmonopol.

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala.
Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala. Foto: Jan-Åke Eriksson

– Men det kan faktiskt fungera åt båda hållen, säger Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala. Han fortsätter:

– Genom att bilda en “gul” arbetsköparorganisation som skriver avtal med någon av de fackföreningar som företräder arbetarna skulle man, när den nya lagstiftningen träder i kraft, kunna blockera ut arbetarfientliga arbetsköparorganisationer som nuvarande Sveriges Hamnar.

Tanken är alltså att skriva ett avtal som är så förmånligt för arbetarna som möjligt – till exempel 20 veckors semester, tre dagars arbetsvecka och fyra timmars arbetsdag – som sedan blir bindande inom avtalsområdet.

Ingen arbetsplats kan efter att den nya lagen trätt i kraft längre vidta stridsåtgärder som lockout mot arbetarna, utan är bundna av fredsplikt under det nya avtalet.

Arbetaren Tidnings AB har redan registrerat firmanamnet Sveriges Arbetarhamnar, för att ha till hands om planerna blir verklighet. Men först ska upplägget alltså utredas.

– Vi är ju ett tidningsföretag och ingen vanlig aktör på området, men vi ser detta som något av ett pilotprojekt, säger Primo Aprile.

Han tillträder som Arbetarens särskilde utredare i dag den första april, och hans utredning beräknas vara klar till början av sommaren – det vill säga innan regeringens utredning om inskränkt konflikträtt läggs fram.