Nummer 87 / 2020

Handels ordförande LINDA PALMETZHOFER