Nummer 4 / 2021

Snöröjning snö Östersund
Montage av Tobias Baudin och Antje Dedering som flankerar en anställd på äldreboende i en korridor