”En av samtidens viktigaste fackliga frågor”

Digitaliseringen är något annat än den robotisering som avsåg att replikera mänskligt arbete. Facken måste skaffa sig en förståelse för digitaliseringen, som ofta går hand i hand med övervakning. Det menar digitaliseringsexperten Mattias Beijmo.