Kallelse till SAAKs föreningsstämma 2019

Kallelse till Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassas föreningsstämma 2019

Härmed kallas ombuden till SAAKs föreningsstämma 2019.

Tid: Fredagen den 24 maj kl 13.00
Plats: SAC-huset, 3 trappor
Sveavägen 98, Stockholm

Ombuden skall senast under vecka 18 ha fått en personlig kallelse och möteshandlingar. Om du som ombud inte har fått stämmohandlingarna, kontakta snarast SAAK.

Väl mött!
SAAK:s styrelse