Kallelse till SAAKs föreningsstämma 2018

Härmed kallas ombuden till Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassas (SAAK) föreningsstämma 2018.

Tid: Fredagen den 1 juni kl 13.00
Plats: SAC-huset, 3 trappor
Sveavägen 98, Stockholm

Ombuden skall senast under vecka 18 ha fått en personlig kallelse och möteshandlingar. Om du som ombud inte har fått stämmohandlingarna, kontakta snarast SAAK.

Väl mött!

SAAK:s styrelse