Bolagsstämma

Bolagsstämma för Federativs Förlagshus AB

Bolagsstämma hålls den 11 juni kl 15.00, Sveavägen 98, 3 tr, i Stockholm.
Aktieägare som önskar delta i stämman måste anmäla detta senast den 1 juni.

Sådan anmälan görs till:
Federativs Förlagshus AB,
Box 6507, 113 83 Stockholm

Styrelsen för Federativs Förlagshus AB