Svårsmälta fakta i upptakten till svenska utlandsadoptioner

När man läser Hübinettes urval av motioner, remissvar, debattartiklar och reportage är det är häpnadsväckande hur lite man förutspådde hur barnen skulle få ta stöten – och när de väl gjorde det var nonchalansen stor där också.