När hyresgästerna tog strid

“Hannes Rolfs avhandling En fackförening för hemmen handlar om kollektiv mobilisering, organisering och maktkamp på hyresmarknaden och är i flera avseenden ett pionjärarbete.”