Bland hyresstrejker och bostadsblockader

Efter den kollektiva organiseringens genombrott på arbetsmark­naden runt förra sekelskiftet började sådan organisering att bli en viktig faktor även på hyresmarknaderna i vissa industristäder: hyresgäst­föreningarna växte fram. Vad som lätt kommer i skymundan i dag är att dessa föreningar en gång i tiden satte en rad skilda kamp­metoder i bruk i sin strävan att flytta fram sina positioner. Hannes Rolf har gått till arkiven.