Bort från tvånget

Skogsvandraren blev för Ernst Jünger (1896–1998) ett ideal för att
behålla fattningen i en omvärld som rasat samman. Skogsvandrarna
är män­niskor som står fast vid sina värderingar, som bestämt sig för
att säga NEJ när alla andra säger JA. Arbetaren har läst Jüngers
Skogs­vandringen från 1951, nu för första gången utgiven på svenska, och funnit en text som fungerar stärkande även i dag.